Trescon

Älä huolehdi -
me hoidamme asian.

Vastuullinen liiketoiminta

Organisaation toiminnan vastuullisuus perustuu aina organisaation johtamiseen sekä strategisiin päätöksiin. Vastuullisesti toimiva organisaatio tuntee oman toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan sekä eri sidosryhmiinsä. Lisäksi vastuullisesti toimiva organisaatio tuntee toimintaansa liittyvän lainsäädännön sekä noudattaa sitä.

Keskeinen työkalu vastuullisessa toiminnassa on riskien tunnistaminen sekä niiden hallinta. Riskit voivat liittyä työturvallisuuteen, ympäristöön, kemikaalien käyttöön tai valmistettujen tai maahantuotujen tuotteiden turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen.


Kari-Matti Sahala, CEO & Partner

Vastuullinen liiketoiminta
040 822 1097