Trescon

Älä huolehdi -
me hoidamme asian.

Johtamisjärjestelmät

Johtamisjärjestelmän tavoitteena on luoda yritykselle järjestelmällinen toimintamalli, joka kattaa yrityksen koko toiminnan. Johtamisjärjestelmät räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja sen tavoitteena on tunnistaa ja kehittää yrityksen toimintaprosesseja sekä dokumentaatiota.

Konsultoimme, auditoimme ja koulutamme yrityksiä tunnetuimpien standardien kuten ISO 9001, ISO 14001 sekä ISO 45001 pohjalta huomioiden yrityksen omat lähtökohdat ja tarpeet. Kattavan alihankintaverkostomme kautta meiltä löytyy osaamista myös muihin järjestelmiin kuten tietoturvallisuuteen, elintarviketurvallisuuteen sekä hitsauksen laadunvarmistukseen.

Olemme rakentaneet ja kehittäneet johtamisjärjestelmiä sekä palvelualoille että teollisuuteen yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Pyrimme jatkuvasti kehittämään osaamistamme jotta voimme palvella nykyisiä ja uusia asiakkaitamme yhä paremmin. Tästä esimerkkinä on tresQ™, joka on selainpohjainen pilvipalvelu pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön. Sen avulla on helppo koota johtamisjärjestelmiin liittyvä dokumentaatio yhteen paikkaan.  

Palvelumme kattavat muun muassa:

Seuraavassa esimerkkejä tarjoamistamme palveluista

  • Gap-analyysi. Analyysin avulla saadaan selville missä yritys on nyt ja minkälaisia muutoksia toimintaan analysoitava standardi edellyttää.
  • Prosessimainen sisäinen auditointi. Sisäiset auditoinnit ovat vaikuttava keino määrittää onko organisaation johtamisjärjestelmä valittujen kriteerien mukainen. Sisäisistä auditoinneista saadaan arvokasta tietoa, jonka avulla organisaation suorituskykyä voidaan ymmärtää, analysoida ja parantaa. 
  • Tehokas johdon katselmus. Katselmointien avulla ymmärretään organisaation toimintaperiaatteisiin, strategiaan ja tavoitteisiin kohdistuvat mukauttamistarpeet. Niiden avulla määritetään parantamisen-, oppimisen- ja innovaatiomahdollisuuksia organisaation johtamistoiminnoissa.
  • Asiakastyytyväisyyskyselyt. Kyselyt voidaan toteuttaa haastattelu- tai lomakekyselynä. Kyselyiden kautta saadaan kerättyä myös arvokasta vapaata asiakaspalautetta, jota voidaan hyödyntää mm. yrityksen referenssimarkkinoinnissa. 
  • Työtyytyväisyyskyselyt. Kysely on hyvä tapa antaa palautetta anonyymisti. Lisäksi se on tasapuolinen ja systemaattinen tapa kerätä tietoa koko työyhteisön tilasta ja kehityskohteista. Kyselyt voidaan toteuttaa myös Suomiviestit.fi-lomakepalvelun kautta.
  • Räätälöidyt järjestelmäkoulutukset. Koulutukset toteutetaan yrityskohtaisten tarpeiden mukaan.
  • Järjestelmädokumentaation siirtäminen tresQ™ -selainpohjaiseen pilvipalveluun 

Antti Reijonen, COO & Partner

Johtamisjärjestelmät
050 910 0808

 

Antti Reijonen toimii myös ELY:n Kehittämispalveluiden asiantuntijana.

Palvelun avulla kehitystä tavoitteleva pk-yritys voi hakea konsultointiapua kohtuullisin kustannuksin.

Lue palvelusta lisää  ELY:n sivuilta

Hakemus tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa

Tutustu myös ELY-konsultointia esitteeseemme