Trescon

Älä huolehdi -
me hoidamme asian.

Hoiva-alan järjestelmät

Laadunhallinta hoiva-alan organisaatioissa on kokonaisvaltaista sitoutumista sekä jatkuvaa kehitystyötä. Organisaation tulee huomioida toiminnassaan eri viranomaistahojen asettamat velvoitteet sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset. Autamme eri hoiva-alan organisaatioita rakentamaan omavalvontasuunnitelman lähtökohdista sertifioitavissa olevan laadunhallintajärjestelmän, esimerkiksi standardin SFS-EN ISO 9001:2015 mukaisesti. Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä on aina osoitus sitoutumisesta hoidon hyvään laatuun sekä oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Hoiva-alan laatuvalmennukset Tutustu tarkemmin!
  • Organisaation nykytilan arvioinnin
  • Omavalvontasuunnitelman laatimisen
  • Laadunhallintajärjestelmän rakentamisen
  • Toimintaan liittyvien riskien arvioinnin 
  • Pelastussuunnitelman laatimisen.

Oili Bosboom, Advisor

Hoiva-alan järjestelmät
050 322 8949