Trescon

Älä huolehdi -
me hoidamme asian.

Olemme koonneet yhteen merkittävän osan pienten ja keskisuurten organisaatioiden tarvitsemia asiantuntijapalveluita.

Selkeyttä ja työn tehostamista laatu- ja johtamisjärjestelmillä

Olemme toteuttaneet kymmeniä laatu- ja johtamisjärjestelmiä esimerkiksi teollisuuteen, palveluyrityksille sekä julkiselle sektorille. Asiakkaamme ovat näiden projektien aikana selkeyttäneet omia toimintaprosessejaan, menettelytapojaan sekä vastuunjakojaan. Näin organisaatioiden toiminta on tehostunut ja tehtävien hoitamiseen tarvittava tieto on entistä paremmin kaikkien saatavilla. Lisäksi projektin aikana läpikäydyn organisaation toimintaa koskevan lainsäädännön vaatimusten tunnistaminen on antanut vastuuhenkilöille tältä osin lupaamamme rauhalliset yöunet.

Vastuullinen yritystoiminta perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön ja muihin vastaaviin vaatimuksiin. Asiakkaamme ottavat usein meihin yhteyttä tarvitessaan apuamme tuoteturvallisuuden vaatimusten selvittämisessä, tuotteiden CE-merkinnässä, kemikaalien käyttöön liittyvissä turvallisuusasioissa, ympäristölainsäädäntöön sekä ympäristöriskeihin liittyvien velvoitteiden tunnistamisessa.

referenssit

Auringon nousu

Laadunkehittäminen osaksi johtamista hoiva-alalla

Olimme mukana EAKR-rahoitteisessa verkostoituvat sote-yritykset -hankkeessa, jonka yhteydessä toteutimme standardin ISO 9001:2015 mukaisen laatu- ja johtamisjärjestelmän hollolalaiselle Helmi Seniorikodille sekä lahtelaiselle Johanna-kodille. Huomioimme, että hektisellä hoiva-alalla on koukuttavaa ajatella, että tehdään laadunkehittämistä, kun siihen on enemmän aikaa ja resursseja. Valitettavasti  tällaista ylimääräistä aikaa ei ole, joten on parempi kytkeä laadunkehittäminen osaksi johtamista ja sinne missä varsinainen käytännön työkin tehdään. Kun organisaatioissa selvitetään asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset ja vaatimukset, voidaan kehittää työnkulkua sujuvammaksi ja asiakasystävälliseksi. Työyhteisön myönteistä ilmapiiriä lisää, kun huomataan, että pienilläkin resursseilla on mahdollisuus tehdä parannuksia omaan työhön ja asiakkaan parhaaksi.

Hoivakotien johtajien ajatuksia laadusta ja yhteistyöstämme: 

”Helmi Seniorikoti on kodinomainen, tuettu palveluasumisyksikkö ikäihmisille Hollolan Kalliolassa. Kokemuksemme yhteistyöstä ja sekä laatukäsikirjan tekemisestä  ovat olleet innostavia ja rohkaisevia. Erittäin hankalan näköisestä laatustandardista saatiin hyvällä yhteistyöllä ja Tresconin osaamisella Helmen näköinen Laatukäsikirja.”

Tanja Laine,  Helmi Seniorikoti, Hollola

Helmi Seniorikoti

 

”Lahden Vanhainkotiyhdistyksen Johanna-kodille laadukas asiakaskokemus ja sen rakentaminen ovat arvo. Asiakkaalle tuotettu lisäarvo joka kohtaamisessa kertoo laadusta. Laadunhallinnan tavoitteena on tuottaa tietoa johtamisen ja kehittämisen tueksi sekä vahvistaa jatkuvan kehittymisen ilmapiiriä. Tuetetulla tiedolla selkiytetään ja yhdenmukaistetaan eri toimijoiden vastuut laadunhallinnassa. Käytännössä laadunhallinnan avulla yhdenmukaistetaan käytäntöjä ja hyödynnetään hyviä toimintamalleja. Työskentely Tresconin asiantuntijoiden kanssa on ollut joustavaa  ja laadunhallinnan  osa-alueita on käsitelty hallittavissa kokonaisuuksissa.”

Auli Sorsa, Johanna-koti, Lahti 

Yhteistyössä

AtorResponsia Quality SolutionsYrittäjätKauppakamariLuotettaKuva poistettu.